Vi har under sommaren 2003 handgrävt en trädgårdsdamm (av blygsam storlek), och resultatet av detta äventyr redovisas denna hemsida. Tanken är att vi skall dokumentera utvecklingen av dammen, växterna och fiskarna. Förhoppningsvis så får vi med tiden erfarenheter, som eventuellt kan vara till nytta för potentiella dammbyggare...

  

E-post till Anette
E-post till Anders